Územie KVP – zeleň Jasuschova-Bauerova

V novom seriáli článkov o území sídliska KVP začnem s územím zelene medzi Jasuschovou a Bauerovou ulicou.

V súčastnosti sa jedná o veľmi pekné územie zelene a obľúbeného detského ihriska pod areálom bývalej materskej škôlky, v ktorej dnes sídli pekáreň a ďalší nájomcovia.
Miesto je obyvateľmi vyhľadávané a má genius loci.Ortofotomapa z roku 2015 [zdroj : Gisplan] poskytuje pekný pohľad na celé územie…

Územný plán (ÚPN HSA KE) definuje toto územie ako miesto pre obytnú plochu viacpodlažnej zástavby.

Kataster prezrádza vlastníctvo pozemku mestom Košice.

Z toho a samotného miesta sa dá súdiť, že na danom území sa viacpodlažná obytná zástavba síce môže stavať, ale s najväčšou pravdepodobnosťou nebude. Vlastníctvo mestom Košice to nepredpokladá (čo do realizácie samotným mestom) a samotné územie to nepredpokladá tiež. Okolo sú 8 – poschodové ‚paneláky‘ ulíc Jasuschova a Bauerova. Iste by tam nejaká stavba ale vošla. Tí, čo to územie poznáme a navštevujeme by sme s tým ale nikdy nesúhlasili.

Do budúcna by na tomto území mohli byť vysadené ďalšie stromy a urobené drobné parkové úpravy. Viem si predstaviť úpravu plochy pod hojdačkami ako i lavičkami. Rozhodne opravu si vyžaduje chodník popri Jasuschovej ulici. Vítané sú už dnes hlavne poznámky a návrhy obyvateľov KVP užívajúcich toto krásne miesto.

Bolo by vhodné ak by KVP malo územný plán zóny (prípadne viacero územných plánov zóny) a toto územie by v ňom bolo verejnou zeleňou – parkom.  Bude to súčasťou mojich návrhov kompetentným. Ak so mnou súhlasíte, žiadajte to od svojich (hlavne mestských) poslancov (aktuálne Daniel Rusnák, Iveta Kijevská, Tomáš Gáll a náš súčasný starosta Alfonz Halenár). Prípadne od kandidátov v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Nech vedia, že viete.

16.01.2018