Športovisko nielen na Janigovej

O NÁS BEZ NÁS. Aj tak by sa dal nazvať zámer mesta Košice prenajať za 1 € na rok športovisko za ZŠ Janigova na 20 rokov SFZ (Slovenský futbalový zväz). Zámer zverejnilo mesto Košice na svojej webovej stránke 26.03.2018.


• červenou je zvýraznené prenajaté územie

• modrou zmarené parkovacie možnosti

 

 

 

Zámer počíta s preinvestovaním 500 000 € na vybudovanie futbalového ihriska a parkoviska na mieste súčasného basketbalového ihriska.

Nikto o tom s mestskou časťou KVP nehovoril. So starostom a úradom, s poslancami ani s ich komisiami nikto z mesta Košice o zámere nehovoril. Dokonca ani poslanci mesta Košice za KVP, čo je už na zamyslenie minimálne do nadchádzajúcich komunálnych volieb.

AKO HLASOVALI POSLANCI MESTA KOŠICE?
• za KVP :
KIJEVSKÁ-za,  GÁLL-za, RUSNÁK-nehlasoval,  HALENÁR-proti
• iný :
POLAČEK (kandidát na primátora 2018)-zdržal sa, PETRUŠKO (kandidát na primátora 2018)-za,  IHNÁT(aktívny poslanec z Ťahanoviec, bojovník proti PASEO na Klimkovičovej, kde má rodičovský byt)-za,  GREGA(starosta Starého mesta)-zdržal sa, JAKUBOV(starosta Terasy)-za, …

Kompletný prehľad kto ako hlasoval – hľadajte hlasovanie č.42
Videozáznam, kde si môžete vyhľadať túto tému – bod 18.

Poslancov mesta som pred rokovaním v tejto veci oslovil emailom. Email spomenul na rokovaní mestského zastupiteľstva poslanec Gáll, za čo mu patrí vďaka, aj keď napokon hlasoval za tento prenájom.

RELAX A ŠPORT
KVP prišlo o miesto pre šport a relax. Miesto, kde sa chodí behať, kde si rodiny s deťmi idú oddýchnuť do jediného zeleného otvoreného priestoru danom mieste KVP.  Miesto, kde sa mnohé deti učili bicyklovať. Kde si rodičia s deťmi kopali loptu a vôbec, miesto, na ktorom dominovala pohoda.
Zväz sa má zaviazať dať žiakom športovisko k dispozícii na telesnú výchovu. Údajne by nemali byť obmedzené ani akcie, na ktoré boli obyvatelia KVP na tomto území zvyknutí. Dokonca vraj chcú vyhradiť čas pre bežcov. Znie to ako kompromis, ale pokiaľ to nebude v zmluve, ktorá stále nie je zverejnená, neuverím tomu. Darmo, ako vravel Karel Kryl „politikom sa neverí, politikov sa kontroluje“.
Ako bývalý žiak ZŠ Janigova som si toto športovisko užil pred rokmi aj ja. Mesto namiesto revitalizácie sa takéhoto miesta zbavuje.  Rokmi schátralý ale obyvateľmi i žiakmi užívaný majetok mesta, do ktorého mesto neinvestovalo teraz označuje ako schátralý majetok a SFZ ako jeho záchrancu.

Okrem tohto športoviska má KVP ako 3. najväčšie sídlisko s jednou z najvyšších hustôt obyvateľstva ešte ďalšie 2 podobné. Pri ZŠ Mateja Lechkého a pri ZŠ Starozagorská.
ZŠ Lechkého má krásne veľké športovisko, no žiaľ chátra. Dôvodom sú nevysporiadané pozemky pod športoviskom. Celkovo 8 súkromných osôb a jedna firma. Kým mesto Košice nevysporiada tieto pozemky, nie je možné pre samosprávu zo zákona do nich investovať. V minulosti sa črtala dohoda s developerom obytného súboru Povrazy, no celý projekt sa rozpadá a naťahuje aj v neprospech KVP.


ZŠ Starozagorská má síce pozemky vysporiadané, no športovisko chátra. Navyše mesto z neho ukrojilo pre malé futbalové ihrisko pri Výmenníku Wuppertálska a to chátra tiež. Tu je priestor pre záchranu športoviska tohto typu na sídlisku KVP zrejme s najmenej prekážkami. Stačí chcieť. Hlavne na meste Košice, keďže KVP nevlastní ani pozemok, ba ho ani nespravuje.

NIE JE KDE TRÉNOVAŤ
Údajne to je najlepšie miesto v Košiciach pre futbalové ihrisko, na ktorom budú môcť trénovať košické mládežnícké futbalové kluby.
Prečo potom napríklad mesto nezachovalo tréningové ihriská za štadiónom Lokomotíva, známym Košičanom ako Loky, ale umožňuje tam stavať domy na bývanie? Naozaj to je posledná možnosť v Košiciach alebo je to politická voľba?

PARKOVANIE
Parkovanie v oblasti, či už z Janigovej alebo z Čordákovej je jedno z najhorších na KVP.  Športovisko pri ZŠ Janigova umožňuje využiť priestor na 3 možnosti.
1. zelená plocha za plotom od Janigovej ulice – posunutie oplotenia rozšíri cestu v spodnej časti ulice a umožní vytvoriť nové parkovacie miesta.
2. basketbalové ihrisko od Čordákovej je dnes takmer nevyužívané. Priestor, kde sa nachádza by vytvoril niekoľko desiatok nových miest, čo by pomohlo odľahčiť parkovanie v oblasti. Naopak, nové parkovisko (len) pre SFZ zvýši dynamickú dopravu v oblasti a snáď neuberie verejné parkovacie miesta „domácim“ na Čordákovej.
3. podzemné parkovanie pod športoviskom je možné vybudovať napríklad so vstupom z Klimkovičovej. V minulosti už bol záujem. Žiaľ, neprešiel. Mali by sme zrejme už podzemné parkovisko a zrevitalizované športovisko.

Na 20 rokov tak môžeme zabudnúť na podzemné parkovanie ako aj na možnosť parkovania na „basketbalovom ihrisku“, teda na jeho mieste. Zmenou výmery prenajatého pozemku by možno ešte bolo možné využiť zelenú plochu od Janigovej ulice, ktorá je na kopci a ktorú by SFZ i tak nevyužil.

upravené 02.09.2018