Aktivity – vyber 2014-2018

Aktivity takmer vždy sprevádza štúdium, nezlomný záujem a spolupráca. Väčšina týchto aktivít sa diala v spolupráci s Vami občanmi, s poslancami či úradníkmi. Všetkým ĎAKUJEM.

Pripomienky k obytnej štúdii Girbeš (2018) som poslal na magistrát  po tom ako som si štúdiu preštudoval. Prinášala pre KVP problémy, na ktoré mesto Košice z môjho pohľadu nebolo pripravené. Aj preto som tieto riziká spísal do pripomienok a v lehote poslal. Jednalo sa o niekoľko tisíc nových obyvateľov v oblasti ako je dnes Koliba Zlatá Podkova.

Pripomienky k územnemú plánu (2015) som poslal na úrad KVP, kde boli vtedajším vedúcim oddelenia VDaŽP adresované na mesto Košice za mestkú časť. Dopytoval som hlavne zachovanie izolačnej zelene popri Triede KVP.

Pripomienky ku konceptu územného plánu (2018) som spísal a zverejnil na sociálnej sieti Facebook a na tejto webstránke. Výstavba, ktorá na KVP pribudla či reálne alebo v zámeroch bola výkričníkom, že KVP sa musí začať zaujímať o územný plán mesta Košice. Pripomienky boli mnohými obyvateľmi KVP osvojené a poslané na magistrát.

Koncepciu bezbariérovsti som navrhol na Komisii VDaŽP lebo už ma hnevalo, že sídlisko, na ktorom bývajú ako seniori, invalidi, tak rodiny s malými deťmi trpí v 21.storočí na takú banalitu ako sú bezbariérové komunikácie. Komisia môj návrh podporila a zastupiteľstvo tiež. Žiaľ úrad so starostom Halenárom na čele ho svojou neaktivitou nepodporil a tak Koncepcia dodnes nebola vypracovaná. Napriek tomu sa mi podarilo vykomunikovať zrealizovanie niekoľkých bezbariérových úprav (napr. pri zastávkach MHD na Húskovej z oboch strán, či za priechodom pre chodcov od Billy ku kostolu).

Videozáznamy z rokovaní zastupiteľstva na YouTube som riešil ako nenaplnené uznesenie ešte z čias starostovania bývalej starostsky. Úrad videl prekážky, tak som našiel spôsob a pomohol pri úvodných otázkach zavedenia. Dnes úrad nahráva rokovania na webkameru a následne zverejňuje na svojom YouTube kanáli.

Projekt na priechod pre chodcov Húskova – Miestny úrad a dokončenie chodníka Húskova – zastávka MHD Miestny úrad

DI Húskova – nový odpadkový kôš, žiadanie a urgovanie úpravy prístupového chodníka k ihrisku a k lavičkám zo štrku na pevný povrch, vyčlenenie financií na túto úpravu prístupu k ihrisku a lavičkám na ihrisku, vyurgovanie opráv poškodených prvkov (trčiace skrutky na pieskovisku, oplotenie,  „hrad“), doplnenie piesku do pieskoviska

DI Wuppertálska – poškodené pieskovisko – opravené, priechod ihriskom – nevyriešené, stav ihriska vôbec – nedoriešené

DI Klimkovičova – stav ihriska vôbec od pieskoviska, cez nové prvky, ktoré boli na môj podnet reklamované; keďže toto ihrisko navštevujem s dcérkou menej, išiel som sa osobne pozrieť na stav na podnet jednej mamičky

Senior dom – dopytovanie osadenia informačnej tabule v zmysle zákona priamo od investora p. Vancáka na výjazdovom rokovaní Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia; dopytovanie vypovedania zmluvy a udelenia pokút za nedodržanie zmluvných podmienok na rokovaní komisii VDaŽP

Chodník pri Starozagorskej 6 – dopytovanie opravy od roku 2015; upozorňovanie a urgovanie opráv nedostatkov (prepady, burina rastúca z nového chodníka, trhliny, a podobne).

Chodník na Jána Pavla II. pri zastávke MHD Húskova som žiadal opraviť od roku 2015. Ostal rozbitý po prekopávke, ktorá bola urobená pri výstavbe garáží (z čias Kijevskej) na Húskovej ulici. Úrad sa nevedel domôcť nápravy od staviteľa a tak to stálo. Následne to stálo, lebo sa čakalo na investora, ktorý chcel stavať obytný súbor Povrazy pod kláštorom Karmel. Pri pretrvávajúcej neaktivite investora som apeloval na oddelenie VDaŽP a za spolupráce s dnes už bývalým vedúcim tohto oddelenia sa konečne odhodlali k oprave. Žiadal som riešiť opravu v zmysle už schválenej aj keď nevypracovanej Koncepcie bezbariérovosti.

Schody a chodník medzi vežiakmi na Zombovej a Húskovej som žiadal riešiť od roku 2015 a s každou výmenou oddelenia VDaŽP som sa k tomu vracal. Raz sa nedalo, lebo neboli peniaze, inokedy lebo TEHO to má rozkopať (snažil som sa tieto veci vykomunikovať okolo rekonštrukcie TEHO viď nižšie) až po v rámci priorít to nie je priorita. Keď som sa pýtal vtedajšieho úradníka, kto určil priority, tak v podstate vyšlo, že on.

Zákaz parkovania dodávok na sídlisku som komunikoval s úradom pred zriadením Komisie parkovania, ktorá to dotiahla pod úspešným vedením pánov poslancov Takáča a Lorinca do úspešného záveru za pomoci pána Ing. Titla, no žiaľ len na projekte. Starosta Halenár to nepodporil a neurobil nič pre realizáciu tejto myšlienky.

Komunikácia s odd. VDaŽP pri rekonštrukcii  TEHO od roku 2016 bola v snahe koordinovať opravy chodníkov, informovať verejnosť a zabezpečiť kvalitnú náhradnú výsadbu. Pri výmene oddelenia VDaŽP 2x za tento čas to bol problém. Výsledok vidíte v uliciach. Osobne som zvedavý na náhradnú výsadbu.

Čerpanie peňazí z eurofondov cez výzvy ministerstiev ako aj čerpanie financií z externých zdrojov vôbec a zriadenie projektového oddelenia, ktoré by sa tým zaoberalo som žiadal od starostu na zasadaní komisie, na ktorej bol prítomný. Návrh prijal pozitívne. Z odsledovaných výziev som aj upozornil na také, ktoré by nám pomohli financovať realizácie parkov alebo napríklad fontány a jej okolia. Žiaľ nič sa nekonalo. Úrad na čele so starostom Halenárom nekonal. Na čepanie financií z výziev a zriadenie projektového oddelenia upozorňovali aj ďalší poslanci ako napríklad p. poslanec Lorinc. Aj uznesenie bolo prijaté a nevykonané. Môj dobrý kamarát vravieva, že v EÚ ležia peniaze na zemi, len sa po nich treba ohnúť. Ten úkon ohnutia mal byť práve v podobe projektového oddelenia a podaných projektov.

Asfaltový odpad na Dénešovej – upozorňenie a urgovanie, napokon odstránený

Zastávka MHD Starozagorská – odkrytá zastávka, v ktorej sa obyvatelia KVP nemohli skryť pred nepriaznivým počasím; na môj podnet bola upravená, krytie sa zlepšilo no žiaľ ostalo chabé; na dopyt sa firma euroAWK arogantne vyjadrila, že to môžu aj odstrániť; preto som chcel aby komisia VDaŽP prerokovala novú zmluvu; k tej som sa dodnes nedostal…

Webová stránka mestskej časti – veľa podnetov na chýbajúce informácie, nefunkčnosti a plytvanie peniazmi; ponúkol som v úvode roka 2015 starostovi pomoc so správou – zadarmo; najprv to privítal, potom to naťahoval pre údajnú dohodu a odvody a keď som mu našiel zákon, podľa ktorého by som to mohol robiť zadarmo, tak ma označil za bezpečnostné riziko; následne na to dal za 200€ nainštalovať firme webkalendár; na stránke som navrhoval zverejniť pripravované výstavby a projekty – zamietol; navrhoval som zverejniť žiadosti o dotácie pred ich potvrdením/zamietnutím – zamietol to; navrhoval som zverejniť pracovný program starostu – zamietnuté, atď.

Zábradlie na Triede KVP pri Miestnom úrade som s Lacom Lorincom dobrovoľnícky očistil a namaľoval. Bolo prehrdzavené. Úrad následne dal pozvárať prehrdzavené časti. Tie však neošetrili. Upozorňoval som na to a urgoval to. Koroduje to ďalej. Takto sa úrad starostom  pod Halenárom staral o zverený majetok.

Kríky v zákrute Húskova x Zombova oproti Miestnemu úradu som dával do pozornosti úradu hlavne z dôvodu bezpečnosti. Ich umiestnenie už samo o sebe zhoršovalo viditeľnosť na chodcov prichádzajúcich zo zastávky MHD. Najprv kríky len orezávali, napokon ich z miesta odstránili. Zeleň patrí medzi priority ale bezpečnosť je dôležitejšia. Na podobnú situáciu som upozorňoval aj na podnet občianky na Moskovskej pri priechode, kde kríky bránia vo výhľade na cestu.

Burina na parkovisku na Wuppertálskej ulici siahala po kolená. Žiadal som úrad o odstránenie tejto buriny, čo sa aj stalo. Na Klimkovičovej bol podobný problém. Burina ešte nesiahala po kolená, tak to nepovažovali za potrebné riešiť.

Facebookové príspevky a diskusie hlavne s Vami obyvateľmi KVP najmä v skupine KVP – najkrajšie sídlisko v Košiciach boli tiež pravidelnou viditeľnou súčasťou mojich aktivít. Takým spôsobom som chcel pravidelne informovať občanov o dianí v ich mestskej časti ale aj diskutovať, počúvať a vysvetlovať ako kroky úradu (keďže som sa často ako na vlastné tak aj na podnety občanov pýtal na komisiách úradníkov), tak kompetencie, ktoré sú rozdelené medzi mesto Košice a jeho mestskú časť sídlisko KVP.

…k tomuto výberu je možné pripojiť veľké mnoťstvo dopytov na plné koše (psie exkrementy, detské ihriská), neupravenú zeleň ( previsajúce konáre obmedzujúce pohyb po chodníku, neorezané kroviny brániace viditeľnosti, nalomené konáre a podobne), zlý stav chodníkov, prekopávky ale aj kontroly objednávok a faktúr, veľa rokovaní na komisiách, účasti a vystúpení na verejných stretnutiach, účasti na rokovaniach zastupiteľstva, ale aj individuálnych stretnutiach s poslancami a úradníkmi, no a napokon aj množstvo dobrovoľníckych aktivít na našom sídlisku za účelom posunutia KVP VPRED.