PASEO projekt na Moskovskej

Byty, podzemné parkovanie, nadzemné parkovanie, parková verejná zeleň, hala pre loptové športy, plaváreň, trhovisko, zelené strechy, ekologické prevedenie stavieb. Približne 600 nových obyvateľov sídliska KVP. Kompexný projekt rozvoja mesta v mestskej časti KVP, aký sa zvyčajne nevidí. To je zámer developera PASEO development na Moskovskej ulici na sídlisku KVP v Košiciach. Zámer je rozšírením projektu PASEO Grunty, ktorý je aktuálne vo výstavbe.

 • územný plán
  Regulačný plán Moskovská

  Aktuálne platný Regulačný plán Moskovská upravuje od roku 2015 oblasť podľa priloženého obrázku vyššie. Nájdete ho aj na portáli Územné plány.

  Regulačný plán hovorí o tom, že v tejto oblasti sa nepočíta so zeleňou ako oblasť poznáme dnes, no s výstavbou občianskej vybavenosti (ružová), čo môže byť čokoľvek od športu, cez školu až po obchod. Zvyšok tvoria chodníky (žltá). Zeleň je zachovaná len v okrajovej oblasti územia.

  Z toho možno teda porovnať aktuálny Regulačný plán so zámerom developera PASEO development. Súčasný regulačný plán zaberie zelenú plochu, vybetónuje ju, no výrazne negatívne neovplyvní dynamickú dopravu oblasti. Zámer developera PASEO development opačne výrazne zasiahne do dynamickej dopravy, no inak ho možno považovať za pozitívny komplexný ekologický zámer rozvoja oblasti.

 

 • vlastnícke vzťahyNa katastrálnej mape možno vidieť vlastnícke vzťahy. Ako zobrazuje obrázok z katastrálnej mapy, vlastníkov je najviac (434) na malej časti územia (za súčasnou zastávkou MHD Moskovská).
  „MAPKA“ – Moskovská, KVP – vlastníci

  Väčšinovým vlastníkom územia, na ktorom by bol projekt postavený je mesto Košice. Nebolo by teda prekvapením, ak by developer upustil od časti územia so 434 vlastníkmi.

 

 • plusy a mínusy projektu
  + podzemné parkovanie nad platné normy (2 miesta na byt)
  + nadzemné parkoviská v dostatočnom počte voči súčasnému stavu
  + parkoviská k športovej hale prevyšujúce stav parkovacieho domu pri Steel Arene
  + verejná parková zeleň
  + zelené strechy
  + zelená strecha športovej haly prístupná verejnosti
  + súčasná autoumyváreň presunutá do podzemnej garáže
  + športová hala pre loptové športy aj pre verejnosť
  + plaváreň dostupná verejnosti
  + – trhovisko (potrebuje KVP také trhovisko? prikláňam sa k negatívnej odpovedi; nepotrebuje)- dynamická doprava
  – investor mieni, investor mení

 

 • možnosti sídliska KVP
  Sídlisko KVP má z pozície svojich kompetencií možnosť vyjadriť sa k zámeru. Miestne zastupiteľstvo môže prijať uznesenie (prijalo 18.4.2017). Žiaľ pre sídlisko, ako vyjadrenie úradu tak aj uznesenie zastupiteľstva nie sú záväzné. Prakticky neexistuje možnosť ako investora k sľubom zaviazať.
  Na zastupiteľstve spomenuté memorandum je nezáväzný dokument, ktorý sa nemusí dodržať a všetko bude v súlade s platnými právnymi normami. Tak, či tak vyjadrenie mestskej časti má zmysel aspoň čo do informácie pre kompetentných a zodpovedných.Občania sa môžu v prípade záujmu vyjadriť formou petície. Tým môžu súčasne aj podporiť vyjadrenie úradu, či uznesenie zastupiteľstva.
  K investorovi je z môjho pohľadu  nutné poznamenať, že tento investor je domáci košický developer a komunikácia s nim je seriózna. To však samozrejme predsudok vytvorený skúsenosťou nemaže.

Ako sídlisko nemáme veľmi priestor na kladenie podmienok. Žiaľ. Navyše situácia podľa regulačného plánu je taká, že ak tam nepostavia tento komplexný projekt (či komplexný sľub), môže prísť nejaký iný investor mestu spriaznený a postaviť tam čiastkovo „niečo“, čo bude horšie, čo bude s menším prínosom. Ak by sa to zastavilo, môžeme ako mestská časť požiadať mesto a Mestské zastupiteľstvo o zmenu regulačného plánu Moskovská podľa vlastnej predstavy vychádzajúcej z KVP, nie zo stola na MMK. Pozorne budem sledovať vývoj a zaujímať sa o možnosti riešenia dynamickej dopravy, ktoré p. Titl na predstavení zámeru na rokovaní Miestneho zastupiteľstva pripustil. Neviem si predstaviť, čo by malo výrazne zlepšiť dynamickú dopravu a bolo čo do riešenia dostupné. Lebo jedna strana mince je nájsť riešenie a druhá strana mince je schopnosť ho realizovať.

27.04.2017