referencie

Mgr. Ladislav Lörinc (poslanec KVP, aktivista, kandidát na starostu KVP)
„Marián sa dlhé roky aktívne venuje komunite a komunálnej politike v Košiciach. Ako aktívny občan mal možnosť pôsobiť vo viacerých komisiách pri miestnom zastupiteľstve, pozná procesy v samospráve, kompetencie, je schopný pochopiť a vysvetliť odborné témy, ktoré roky ďalej komunikoval od volených predstaviteľov k občanom. Spolupracuje a vie si vytvoriť vlastný názor a zaujať postoj. Svojou aktivitou a prístupom za posledné roky dokázal, že má na to, aby bol dobrým a zodpovedným zástupcom ľudí aj ako volený poslanec. Držím mu palce a som pripravený ho aktívne podporiť v jeho ďalšej práci pre miestnu komunitu na sídlisku KVP, ale aj pre občanov mesta Košice.“

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský (poslanec KSK, dlhoročný košický aktivista)
„Marian Koszoru skromne a s pokorou dlhodobo a systematicky pracuje pre rozvoj mesta Košice a mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. Jeho práca je sústavná, reflektujúca a rešpektujúca potreby občanov. „

JUDr. Daniela Tomašková (akívna občianka, iniciátorka nápadu polepu zástavok MHD pre záchranu vtáctva v Košiciach)
„Maja Koszoru som spoznala asi pred 4 rokmi na spoločných dobrovoľníckych akciách. Na tých sa priebežne stretávame dodnes. Jeho proaktívny prístup k problémom a požiadavkam obyvateľov KVP, ako aj pomoc pri aktivitách v iných častiach Košíc, ho predurčuje na skvelého zástupcu ľudu v samosprávnych orgánoch. Nikdy som sa u neho nestretla s pojmom „nedá sa“, vždy sa snaží o objektívne posúdenie problému a o navrhnutie reálneho riešenia. Majo Koszoru je jedným z mála ľudí, u ktorých viem, že berie svoj príspevok k verejnému dianiu vážne a nezištne!“

MVDr. Zdenko Lipták (aktivista, zakladateľ Košickej alternatívy)
„Každá mladá krv je prínosom, aj keď dnes mladých veci verejné veľmi nezaujímajú. Som rád, že Marián sa rozhodol kandidovať, lebo je tým, ktorý sa roky snaží meniť našu spoločnosť k lepšiemu a občas prináša aj iný pohľad na problémy mesta či mestskej časti.“

Ing. Ladislav Takáč, PhD. (poslanec KVP, predseda Finančnej komisie zastupiľstva KVP)
„Marián je jeden z najaktívnejších občanov ktorých poznám, jeho činnosť pre komunitu je veľmi nápomocná hlavne v oblasti životného prostredia. Častokrát je akýmsi prepojením medzi občanmi a úradom v rôznych problémoch komunity.“

Mgr. Marián Horenský (poslanec KVP,  politológ, člen KVP reprezent, aktívny dobrovoľník a koordinátor miestneho dobrovoľníckeho centra)
„Mariánovo pôsobenie v oblasti občiansko-politickej participácie (pri správe vecí verejných) považujem za inšpirujúce. Mnohí občania si z jeho prístupu môžu brať príklad. Na „Majovi“ si vážim vlastnosť, ktorou je skutočnosť, že ak „si podáme ruky“, môžem sa spoľahnúť, že dohoda bude platiť.“ 

Ing. Viliam Guľa (dlhoročný, dnes už bývalý vedúci Oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia Miestneho úradu sídliska KVP)
„Je najaktívnejší občan na našom sídlisku a preto má môj hlas, pretože viem, že bude na meste tvrdo presadzovať záujmy KVP.“

Ing. Martin Žec (aktívny občan sídliska KVP)
„Marián je svedomitý a precízny človek. Ako člen komisií miestnej samosprávy rieši podnety promptne a pedantne, nenecháva veci na kraji stola. Zaujíma sa o dianie a prostredie, v ktorom žije.  Má vysoké nároky na kvantitu a kvalitu odvedenej práce. Spolupráca s Mariánom Koszoru je veľmi príjemná.“