Marián Koszoru

O mne

Vitajte na mojich webových stránkach o poslaneckých a občianskych aktivitách, témach a verejnom živote.

Blog

Na Wuppertálskej budú (nielen) hasiči

V roku 2010 získal štát od mesta Košice pozemok na Wuppertálskej ulici na účel výstavby hasičskej stanice. Tento zámer je dlhodobým zámerom hasičského a záchranného zboru, no pre nedostatok peňazí nebol realizovaný. S plánom obnovy a financiami, ktoré ponúka nadobudol tento projekt príležitosť na realizáciu. Okrem hasičskej stanice by sa na pozemku malo vybudovať aj …

2 stupňová samospráva
Mesto Košice – Mestská časť KVP

Mesto Košice je rozdelené na 22 mestských častí a s týmito mestskými časťami sa v rôznom pomere delí o kompetencie. Preto je košická samospráva dvojstupňová. V rámci kompetencíí sa bavíme o správe komunikácií (ciest a chodníkov), o správe zelene (kosenie, orezy, výruby, výsadba,…), o MHD, o správe a budovaní detských ihrísk, športovísk, o škôlkach a základných školách, o prístreškoch na zastávkach MHD, a pod. Ako je to na KVP …

Nové mestské parky

10.8.2021 som sa zúčastnil prezentácie projektu „Nové mestské parky“ k projektu vytvorenia „nového mestského parku“ na Povrazovej ulici. Projekt sám o sebe bol pekný, profesionálne pripravený … ale nerealizovateľný.Architekti pracovali na „zásuvkovom“ projekte, ktorý sa nikdy nemôže realizovať. Mrhanie zdrojmi? Domnievam sa, že áno. Mesto totiž nedalo spracovateľom vedieť, že predmetná lokalita je určená na …