občan Koszoru

Vitajte na mojich webových stránkach o občianskych témach, aktivitách a verejnom živote.

VOĽBY 2018 – kandidát Koszoru

Ako aktívny občan sídliska KVP viem, kde má občan svoje limity participácie na samospráve.

Mám za sebou roky spolupráce  s poslancami  mestskej časti KVP, s kolegami v komisiách, s Vami občanmi na rôznych podnetoch a témach, či s úradníkmi Miestneho úradu. Roky podávania návrhov, upozornení, žiadania, urgovania. Roky účasti na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva sídliska KVP i na rôznych verejných stretnutiach. To všetko mi dáva dobrý základ pre posun mojej práce ďalej.

Poznám dobre procesy a kompetencie v samospráve. Rozumiem spolupráci, bez ktorej sa ťažko robí dobrá politika. Spolupráci, bez ktorej sa ťažko realizujú návrhy riešení. Spolupráci, bez ktorej sa ťažko posúva KVP, či mesto Košice vpred. Nie som nováčik.

S nezlomným záujmom o zelené a fungujúce KVP, o zelené a fungujúce mesto Košice by som preto rád posunul svoje aktivity vpred na úroveň poslanca sídliska KVP a poslanca mesta Košice.

Bez spolupráce s Vami občanmi to nepôjde. Bez Vašej podpory to nepôjde. Bez Vášho hlasu to nepôjde.

Preto sa v nadchádzajúcich voľbách uchádzam o Vašu podporu, o Váš hlas
– do Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – sídlisko KVP
– do Mestského zastupiteľstva mesta Košice za sídlisko KVP
Facebook

 


KVP – najkrajšie sídlisko v Košiciach
Facebook skupina, kde zvyknem často prispievať a diskutovať na aktuálne témy sídliska KVP a mesta Košice vôbec.

Blog

Pripomienky ku konceptu územného plánu mesta Košice

Mesto Košice spustilo pred niekoľkými rokmi obstarávanie nového územného plánu. Konečne. Od roku 1967 sa komplexne neriešil. Od roku 1983 podnes platí rovnaký takmer identický územný plán, nerešpektujúci zásadné spoločenské zmeny.  Narástli dopravné nároky, zmenili sa nároky na bývanie, terciálna sféra niekoľkonásobne narástla. Územný plán reagoval na zmeny len čiastkovo a nekoncepčne. Je potrebná komplexná zmena rešpektujúca …

Územie KVP – zeleň Jasuschova-Bauerova

V novom seriáli článkov o území sídliska KVP začnem s územím zelene medzi Jasuschovou a Bauerovou ulicou. V súčastnosti sa jedná o veľmi pekné územie zelene a obľúbeného detského ihriska pod areálom bývalej materskej škôlky, v ktorej dnes sídli pekáreň a ďalší nájomcovia. Miesto je obyvateľmi vyhľadávané a má genius loci. Ortofotomapa z roku 2015 …