Marián Koszoru

O mne

Vitajte na mojich webových stránkach o poslaneckých a občianskych aktivitách, témach a verejnom živote.

Blog

Pripomienky ku konceptu územného plánu mesta Košice

Mesto Košice spustilo pred niekoľkými rokmi obstarávanie nového územného plánu. Konečne. Od roku 1967 sa komplexne neriešil. Od roku 1983 podnes platí rovnaký takmer identický územný plán, nerešpektujúci zásadné spoločenské zmeny.  Narástli dopravné nároky, zmenili sa nároky na bývanie, terciálna sféra niekoľkonásobne narástla. Územný plán reagoval na zmeny len čiastkovo a nekoncepčne. Je potrebná komplexná zmena rešpektujúca …

Územie KVP – zeleň Jasuschova-Bauerova

V novom seriáli článkov o území sídliska KVP začnem s územím zelene medzi Jasuschovou a Bauerovou ulicou. V súčastnosti sa jedná o veľmi pekné územie zelene a obľúbeného detského ihriska pod areálom bývalej materskej škôlky, v ktorej dnes sídli pekáreň a ďalší nájomcovia. Miesto je obyvateľmi vyhľadávané a má genius loci. Ortofotomapa z roku 2015 …