Čo sme spolu dokázali

Za 4 roky sa nám podarilo spoločne zrealizovať takmer všetky body našich programov, pripraviť nové projekty, či vyriešiť mnohé Vaše podnety.
V samospráve ide vždy o spoluprácu. Starosta potrebuje úrad a poslancov a poslanci potrebujú starostu a úrad. Medzi najvýraznejšie úspechy považujem :

rekordné kilometre opravených ciest
založenie obecného podniku služieb
založenie komunitnej kaviarne
senior dom sme posunuli výrazne ďalej
rekonštrukcia parkoviska na Zombovej a Janigovej
vytlačenie dodávok a úprava parkoviska pod kostolom
obnova športového zázemia v Drocárovom parku
nové a vynovené detské ihriská
nový výbeh pre psy na Húskovej
nové lavičky a odpadkové koše
participatívny rozpočet
založenie participatívneho rozpočtu
spolupráca s DCK na výsadbe takmer 200ks nových stromov
odstránanie všetkých billboardov z pozemkov v správe KVP


Počas rokov 2018 až 2022 sa podarilo pripraviť aj mnohé projekty, z ktorých sa niektoré dostali aj do realizácie.

vnútroblok Jasuschova – Bauerova
vnútroblok Hemerkova – Húskova
projekt Komunitnej kaviarne
projekt Skate parku pod mostom Moskovská
projekt cyklochodníka popri Triede KVP
štúdia realizovateľnosti pre objekt bývalej škôlky na Bauerovej
projekty parkovísk na Janigovej, Starozagorskej a Zombovej
dopravno-bezpečnostné projekty pri základných školách
projekt obnovy fontány a priľahlého priestranstva


Počas celého obdobia som v rámci pravidelných obhliadok obvodov chodil po KVP „s otvorenými“ očami. Nie menej som Vám načúval pri rozhovoroch o KVP. V neposlednom rade som od Vás dostal dosť podnetov, ktoré som následne riešil s našim úradom alebo na stretnutiach so starostom.

opravené schodisko od Húskovej 1 k Zombovej 45
nový chodník popri Húskovej 3
nový chodník na detskom ihrisku na Húskovej
racionalizácia parkoviska na Húskovej 1-3
nové koše na psie exkrementy na Zombovej ulici
opravený chodník od Húskovej k Lidl