Čo sme spolu dokázali

Za 4 roky sa nám podarilo spoločne zrealizovať takmer všetky body našich programov, pripraviť nové projekty, či vyriešiť mnohé Vaše podnety.
V samospráve ide vždy o spoluprácu. Starosta potrebuje úrad a poslancov a poslanci potrebujú starostu a úrad. Medzi najvýraznejšie úspechy považujem :

• rekordné kilometre opravených ciest
• založenie obecného podniku služieb so štatútom sociálneho podniku
• založenie komunitnej kaviarne
• senior dom sme posunuli výrazne ďalej
• rekonštrukcia parkoviska na Zombovej a Janigovej
• vytlačenie dodávok a úprava parkoviska pod kostolom
• obnova športového zázemia v Drocárovom parku
• nové a vynovené detské ihriská vrátane spoločnej výhry ihriska Žihadielka
• nový výbeh pre psy na Húskovej
• nové lavičky, odpadkové koše a koše na psie exkrementy
• participatívny rozpočet
• spolupráca s DCK na výsadbe takmer 200ks nových stromov
• odstránanie všetkých billboardov z pozemkov v správe KVP
• zavedenie mobilnej aplikácie Košice – KVP pre komunikáciu s obyvateľmi
• bezbariérovosť chodníkov pri rekonštrukciách
• opravené a upravené „ufo“ s novou zeleňou a mobiliárom vo vnútrobloku Hemerkova – Húskova
• nové bezpečnostné kamery
• výťah do Denného centra v OC IV. Cottbuská – bezbariérovosť pre seniorov


Počas rokov 2018 až 2022 sa podarilo pripraviť aj mnohé projekty, z ktorých sa niektoré dostali aj do realizácie.

• vnútroblok Jasuschova – Bauerova
• vnútroblok Hemerkova – Húskova
• projekt Komunitnej kaviarne
• projekt Skate parku pod mostom Moskovská
• projekt cyklochodníka popri Triede KVP
• štúdia realizovateľnosti pre objekt bývalej škôlky na Bauerovej
• projekty parkovísk na Janigovej, Starozagorskej, Zombovej a Dénešovej
• dopravno-bezpečnostné projekty pri základných školách
• projekt obnovy fontány a priľahlého priestranstva
• projekt bezbariérového schodiska pri OC IV. Cottbuská
• projekt úpravy priestoru zastávok MHD Miestny úrad a Cottbuská
• zámer výstavby parkovacieho domu na Janigovej a Čordákovej


Počas celého obdobia som v rámci pravidelných obhliadok obvodov chodil po KVP „s otvorenými“ očami. Nie menej som Vám načúval pri rozhovoroch o KVP. V neposlednom rade som od Vás dostal dosť podnetov, ktoré som následne riešil s našim úradom alebo na stretnutiach so starostom.

• opravené schodisko od Húskovej 1 k Zombovej 45
• nový chodník popri Húskovej 3
• nový chodník na detskom ihrisku na Húskovej
• opravený chodník od Húskovej k Lidl
• opravený chodník od Húskovej k zastávke Miestny úrad
• bezbariérová úprava chodníka pri Zombovej 39
• racionalizácia parkoviska na Húskovej 1-3
• nové koše na psie exkrementy na Zombovej ulici
• zmena regulatívu a územného plánu v Drocárovom parku