Za koľko pracujú poslanci a starosta na KVP

Tento článok je informačný. Vznikol, aby ste vedeli za koľko pracujú komisie pri Miestnom zastupiteľstve, poslanci Miestneho zastupiteľstva (MieZ) a starosta MČ KE-KVP so svojou zástupkyňou.

Polemiku, či je to veľa, málo a podobne nechám už na Vás. Občania majú možnosť kontrolovať prácu poslancov (rokovania sú verejné a videozáznam je dostupný; komisie sú verejné; k dispozícii e-mailové adresy, telefónne čísla atď.), členov komisií, či starostu.

Starosta 
– plat starostu – 2.480 € mesačne (ročne = 29.760 €) podľa doposiaľ platného uznesenia MieZ MČ KE-KVP č.54
– podľa oficiálnych údajov Štatistického úradu zo dňa 7.3.2017 priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2016 dosiahla 912 € a preto by sa plat starostu mal vyšplhať na 2.636  € (912 x 2,89 zaokrúhlené nahor)
– vyplýva zo zákona (253/1994 Z.z.); MieZ nevie odmenu znížiť, iba zvýšiť
– starosta KVP má minumum zo zákona
uznesenie MieZ MČ KE-KVP č.54

– plat vicestarostky – 360 € mesačne za 10h týždenne (ročne = 4.320 €)
– výšku odmeny navrhuje podľa Zásad odmeňovania poslancov starosta a schvaľuje ju MieZ
uznesenie MieZ MČ KE-KVP č.8

Poslanci
– odmena poslanca – základná – 8% z platu starostu – 198,40 € mesačne (pri 100-90 % prezentácii; 12 odmien* x 198,40 = 2.380,80 mesačne x 12 mesiacov = 28.569,60 € ročne )
*poslancov je 13, ale zástupca starostu nedostáva odmenu poslanca
– komisia – 4 € mesačne (31 pozícií poslancov v komisiách = 124 € mesačne = 1.488€ ročne)
– miestna rada – 34 € mesačne (4 pozície poslancov v komisiách = 136 € mesačne = 1.632 € ročne)
Zásady odmeňovania poslancov MieZ MČ KE-KVP schvaľujú poslanci sami sebe.
– odmena poslancov sa automaticky zvyšuje so zvýšeným platom starostu
– s novým platom starostu bude odmena poslanca 210,88 € mesačne (pri 100-90% prezentácií

Komisie
– odmena členov komisie (neposlancov) – 83 € polročne vyplýva zo Zásad odmeňovania poslancov a delí sa medzi všetkých členov neposlancov v danej komisii na základe rozhodnutia predsedu komisie

 

22.03.2016 
14.03.2016