Senior dom na KVP

Senior dom na KVP je projekt, ktorý z bývalej budovy materskej škôlky má vytvoriť zariadenie prevažne pre seniorov (denný stacionár, ubytovacie a stravovacie služby, relaxačno rehabilitačné služby, kultúra a šport). Zmluvne na ňom pracuje pán Ing. Rudolf Vancák.

Mestská časť KVP odkúpila od mesta tento objekt za 140.000,- €, čím sa objekt stal jediným výrazným hmotným majetkom sídliska KVP. Mimo tento objekt totiž sídlisko iba spravuje majetok mesta Košice.

Objekt „Senior Domu“ | Košice KVP | (google maps)

Ako člen Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia som sa niekoľko krát zúčastnil výjazdu komisie na kontrolu prác na Senior dome. Žiaľ, musím skonštatovať, že práce napredujú pomaly, zmluva sa porušuje a zmluvný termín dokončenia je, zdá sa, mimo reality.

Miestne zastupiteľstvo už raz pánovi Vancákovi termín predĺžilo.

Na kontrole v marci sme dostali vysvetlené, že sa stavba natiahla ako z dôvodu krádeže (leto 2016) tak z dôvodu zlého stavu potrubia. Z toho dôvodu bolo potrebné rozbiť podlahy a potrubie vykopať. Zima stavbu brzdila tiež a žiaľ aj osobné problémy staviteľa.

Na kontrole 24. apríla napriek predošlým výhradám stále nebola osadená tabuľa s informáciami o stavbe, ktorú ma stavebník povinnosť dať. Nato som upozorňoval pána Vancáka už dávnejšie. Prisľúbil do týždna situáciu napraviť a tabuľu osadiť. Či to bude ďalší nesplnený šľub, uvidíme po 2.máji.

Pred mesiacom člen komisie a poslanec MČ KVP Ladislav Lörinc žiadal pána Vancáka o správu,  v ktorej by sme našli okrem iného aj reálny odhad dokončenia stavby vychádzajúc zo súčasných skutočností.  Nedodal. Dodal ďalší sľub, že správu dodá o mesiac. Vraj do toho zasiahlo to, že neprišli plechy na strechu. Neuveriteľné, však?
Navyše sme sa dozvedeli, že sa od krádeže z leta 2016 nevedie stavebný denník, čo je nielen porušením platnej zmluvy ale aj zákona.

Situácia je teda zlá. Stavba podľa všetkého nebude dokončená v platných zmluvných termínoch. A pán Vancák sa každou kontrolou stáva s narastajúcim počtom nesplnených sľubov a nezodpovedným prístupom menej dôveryhodnou osobou.

Čo teraz?
Mestská časť ma niekoľko možností
1. ponechať výstavbu projektu pánovi Vancákovi, predĺžiť mu zmluvu a zmeniť prístup v kontrole, ktorú doteraz zanedbala.
2. zrušiť zmluvu a majetok ponúknuť mestu na prednostný odkup (riziko ďalšieho chátrania objektu, prípadne zmeny funkcie daného územia napríklad na obchod, či byty)
3. zrušiť zmluvu a vyhlásiť novú súťaž na zhotoviteľa Senior domu.

článok priebežne dopĺňam
25.04.2017