Územie KVP – nový seriál článkov o KVP

ÚZEMIE KVP poznajú obyvatelia sídliska v jeho rôznych špecifických miestach. Zeleň, ihriská, parky, či športoviská sú miesta, na ktoré sa pozeráme z okna, ktoré vidíme prechádzkami ulíc sídliska, či po ceste do práce. Kto tieto miesta vlastní a ako s nimi mesto počíta z pohľadu dokumentov územného plánovania sa Vám pokúsim priblížiť v seriáli článkov „Územie KVP“.

Z pohľadu Územného plánu Košíc (Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice)  sa mesto rozprestiera na plochách rôzneho určenia (zjednodušene napísané). Niekde sú obytné plochy, inde plochy občianskej vybavenosti, športovorekreačné plochy, či plochy zelene. Podľa toho mesto nie len definuje, čo kde je, ale aj na ktorých miestach čo môže byť. Takto sa môžete jednoducho dozvedieť, že síce trávnatá plocha, na ktorú sa pozeráte z okna je zeleň, no v Územnom pláne (ÚP) je to plocha určená pre občiansku vybavenosť. A tak jedného dňa príde buldozér a postaví na tej zeleni obchodný dom, či bytovku ak v ÚP to bude plocha určená pre obytné plochy viacpodlažnej zástavby.

To, kto na tom území postaví obchodný dom napovie vlastníctvo pozemku (zjednodušene). To sa dozvieme z mapového klienta ZBGIS (Základná báza údajov pre geografický informačný systém), ktorý nájdete na webových stránkach Geodetického a kartografického ústavu. Súčasťou tejto mapy sú totiž aj informácie z katastra, vďaka ktorým vieme identifikovať majiteľa.

Vlastnícke vzťahy k pozemkom nám pomôžu lepšie porozumieť tomu, prečo na niektorých miestach je zmena obtiažna či už z pohľadu obnovy napríklad ihriska alebo z pohľadu zastavenia zámeru výstavby.

Zmeny v územnom plánovaní schvaľujú poslanci mesta. Preto je potrebné poznať situáciu na našom sídlisku aby sme mohli zodpovedným náš pohľad na prípadné riziká zhoršenia nášho bývania i životného prostredia včas komunikovať. To isté platí pre komunikáciu čo do zlepšenia bývania a kvality nášho životného prostredia.

V seriáli článkov sa tak pozrieme spoločne
– na zeleň medzi Jasuschovou a Bauerovou, pod bývalou materskou škôlkou, kde sa nachádza obľúbené detské ihrisko,
– na bývalé športovisko pod ZŠ Starozagorská a zelenú plochu pod vežiakmi na  Starozagorskej,
– na chátrajúce športovisko pri ZŠ Lechkého,
– na zeleň na Wuppertálskej od jedného mosta po druhý,
– na miesto bývalej opachy skeletu plavárne pri ZŠ Starozagorská,
– na priestor medzi Moskovskou a Klimkovičovou z už dobre známej témy zámeru výstavby Paseo Parku,
– na zarastené územie pod mostom Moskovská oproti Dénešovej,
– na územie za konečnou MHD na Jána Pavla 2,
– na územie medzi kláštorom Karmel a poliklinokou ProCare, kde sa má stavať obytný súbor Povrazy
…a na hranice KVP, prípadne ďalšie miesta, ktoré sa dostanú za zoznam počas prípravy seriálu článkov.

Teším sa na to a dúfam, že aj Vy.  🙂
Budem vďačný za Vašu spätnú väzbu i zdieľania.

15.1.2018