Program 2022

Obvod 3

 • oprava chodníka za Zombovou 45
 • oprava chodníka za Húskovou 7
 • rekonštrukcia promenádneho chodníka v úseku Zombovej ulice
  s ohľadom na viac zelene
 • zavedenie rezidentského parkovania
 • parkovacie miesta pod futbalovým ihriskom na Janigovej
 • oprava ďalších úsekov cesty na Húskovej vrátane výjazdu z Húskovej na Jána Pavla II.
 • oprava ďalších úsekov cesty na Hemerkovej
 • doplenenie lavičky a nový detský prvok na detskom ihrisku na Húskovej
 • výsadba stromov a kríkov
 • vodozádržné opatrenia