Program 2022

Obvod 3

(Hemerkova, Húskova, Janigova, Klimkovičova 1 a 11-17, Zombova)

 • oprava chodníka za Zombovou 45
 • oprava chodníka za Húskovou 7
 • rekonštrukcia promenádneho chodníka v úseku Zombovej ulice
  s ohľadom na viac zelene
 • zavedenie rezidentského parkovania
 • parkovacie miesta pod futbalovým ihriskom na Janigovej
 • oprava ďalších úsekov cesty na Húskovej vrátane výjazdu z Húskovej na Jána Pavla II.
 • rozšírenie cesty na Húskovej pri materskej škôlke
 • oprava ďalších úsekov cesty na Hemerkovej
 • doplenenie lavičky a nový detský prvok na detskom ihrisku na Húskovej
 • výsadba stromov a kríkov
 • vodozádržné opatrenia

KVP

 • nové parkovacie miesta (Dénešova, Janigova, …)
 • rezidentské regulované parkovanie
 • vodozádržné opatrenia a nová zeleň
 • ďalšie úseky opravených ciest a chodníkov (po rekordnom počte km opravených ciest sa bude dôležité sústrediť viac na chodníky a schody)
 • podpora realizácie pripravených projektov (fontána, vnútroblok Hemerkova – Húskova, skatepark, trhovisko, schodisko pri OC IV, Denné centrum, …)
 • externé financovanie rozvoja a ďalšia projektová príprava
 • pokračovanie rozvoja detských ihrísk a športovísk
 • rozvoj Obecného podniku služieb
 • nový bezpečnostný priechod Húskova – Starozagorská
 • riešenie rekonštrukcie budovy bývalej škôlky na Bauerovej
 • riešenie vnútrobloku Klimkovičova-Čordákova
 • polopodzemné kontajnery (budeme naďalej trvať na osadení polopodzemných kontajnerov, na čo sme už 4roky ako MČ pripravený)
 • podpora a rozvoj Patricipatívneho rozpočtu
 • podpora a rozvoj komunitného života