VOĽBY 2018 – kandidát Koszoru

Ako aktívny občan sídliska KVP viem, kde má občan svoje limity participácie na samospráve.

Mám za sebou roky spolupráce  s poslancami  mestskej časti KVP, s kolegami v komisiách, s Vami občanmi na rôznych podnetoch a témach, či s úradníkmi Miestneho úradu. Roky podávania návrhov, upozornení, žiadania, urgovania. Roky účasti na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva sídliska KVP i na rôznych verejných stretnutiach. To všetko mi dáva dobrý základ pre posun mojej práce ďalej.

Poznám dobre procesy a kompetencie v samospráve. Rozumiem spolupráci, bez ktorej sa ťažko robí dobrá politika. Spolupráci, bez ktorej sa ťažko realizujú návrhy riešení. Spolupráci, bez ktorej sa ťažko posúva KVP, či mesto Košice vpred. Nie som nováčik.

S nezlomným záujmom o zelené a fungujúce KVP, o zelené a fungujúce mesto Košice by som preto rád posunul svoje aktivity vpred na úroveň poslanca sídliska KVP a poslanca mesta Košice.

Bez spolupráce s Vami občanmi to nepôjde. Bez Vašej podpory to nepôjde. Bez Vášho hlasu to nepôjde.

Preto sa v nadchádzajúcich voľbách uchádzam o Vašu podporu, o Váš hlas
– do Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – sídlisko KVP
– do Mestského zastupiteľstva mesta Košice za sídlisko KVP