Na Wuppertálskej budú (nielen) hasiči

V roku 2010 získal štát od mesta Košice pozemok na Wuppertálskej ulici na účel výstavby hasičskej stanice. Tento zámer je dlhodobým zámerom hasičského a záchranného zboru, no pre nedostatok peňazí nebol realizovaný. S plánom obnovy a financiami, ktoré ponúka nadobudol tento projekt príležitosť na realizáciu.

Okrem hasičskej stanice by sa na pozemku malo vybudovať aj Integrované bezpečnostné centrum (IBC). Tu si treba predstaviť najmä 112 ale aj ďalšie administratívne zložky záchranárov a potenciálne tu môže sídliť aj polícia.
Viac sa môžete dočítať tu.

Aktuálne mesto Košice obsluhujú 2 hasičské stanice. Jedna sídli na Požiarnickej (Mestská časť Juh) a druhá sídli v areáli TEKO (Mestská časť nad Jazerom). Časové a dosahové kapacity sú tak nepostačujúce a práve tento problém by mala vyriešiť nová hasičská stanica na Wuppertálskej ulici.

Negatíva, ktoré v tejto súvislosti napadnú nie jedného obyvateľa danej oblasti sú zvýšený hluk a možné zhoršenie parkovania. Podľa informácie, ktorú mám bude zvýšený hluk najmä cez deň. V noci údajne hasiči používaju najmä svetelnú signalizáciu preto táto obava je tu menej opodstatnená. Parkovanie by mohlo pomôcť regulovať rezidentské parkovanie, ku ktorému z môjho pohľadu Mestská časť (MČ) KVP bude musieť pristúpiť skôr či neskôr. Ideálne čím skôr.
A čo tým KVP získa? Určite medzi pozitíva treba radiť najmä dostupnosť záchranných zložiek. Okrem toho je prínos aj v IBC, keďže by tu mohla sídliť polícia. Na KVP sa tak môžu uvoľniť priestory po štátnej polícii v škôlke na Dénešovej, prípadne aj priestory v obchodnom centre 4 na Cottbuskej po Mestskej polícii.

Práve pre toto IBC potrebuje Ministerstvo vnútra dokúpiť ešte časť susediaceho pozemku aby celý projekt na dané miesto vošiel a spĺňal všetky podmienky vyplývajúce z platných právnych noriem.


MČ KVP preto obdržala od mesta Košice žiadosť o vyjadrenie k prevodu vlastníctva na tomto pozemku. Touto žiadosťou sa zaoberala aj Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia pri Miestnom zastupiteľstve MČ KVP, ktorá vo svojom uznesení odporúčala riešiť zmenu vlastníctva formou zámeny za pozemok Ministerstva vnútra v centrálnej časti KVP a to medzi poliklinikou a kostolom.

Mesto Košice prv zvažovalo záujem vysporiadať kúpalisko Červená hviezda, kde je aktuálne vlastnícky pomer 50:50 medzi mestom Košice a ministerstvom vnútra. Napokon ale budú reflektovať požiadavku MČ KVP, ktorá by mala byť podľa slov primátora zapracovaná do memoranda medzi mestom Košice a ministerstvom vnútra.
Mestské zastupiteľstvo (MZ) tak na svojom zasadnutí 18.3.2022 schválilo zámer spôsobu prevodu majetku v pomere za 29 poslancov (za KVP p.Lorinc, p. Horenský a p.Rusnák., p.Adamčíková nebola prítomná), zdržal sa jeden (p.Stanko). Záznam si môžete pozrieť tu (bod 47.). Nasledovať bude memorandum o spôsobe vysporiadania a realizácie a v júni 2022 by malo MZ schváliť samotný prevod majetku.

Ak túto príležitosť na spoluprácu mesto Košice nevyužije, môže byť takýto projekt realizovaný v inom krajskom meste a Košice tak prídu o možnosť zvýšiť bezpečnosť mesta a jeho obyvateľov.

31.3.2022