2 stupňová samospráva
Mesto Košice – Mestská časť KVP

Mesto Košice je rozdelené na 22 mestských častí a s týmito mestskými časťami sa v rôznom pomere delí o kompetencie. Preto je košická samospráva dvojstupňová.

V rámci kompetencíí sa bavíme o správe komunikácií (ciest a chodníkov), o správe zelene (kosenie, orezy, výruby, výsadba,…), o MHD, o správe a budovaní detských ihrísk, športovísk, o škôlkach a základných školách, o prístreškoch na zastávkach MHD, a pod.

Ako je to na KVP ?

Bez ohľadu na rozdelenie kompetencií medzi mesto Košice a mestskú časť KVP je dôležité poznamenať, že takmer všetky pozemky na sídlisku KVP má vo vlastníctve mesto Košice.

Komunikácie

 • Všetky vnútrosídliskové cesty, po ktorých nejazdí MHD má v správe mestská časť (MČ) KVP
 • Všetky vnútrosídliskové chodníky má v správe MČ KVP
 • Parkoviská má v správe MČ KVP
 • Vyhradené parkovacie miesta ale idú cez mesto Košice

Zeleň

 • Kosenie, orezy, výruby a výsadbu má v správe MČ KVP

MHD

 • Mestskú hromadnú dopravu má v kompetencii mesto Košice a realizuje ju prostredníctvom svojho (mestského) podniku DPMK a.s.

Zastávky a prístrešky MHD

 • Zastávky má v správe mesto Košice
 • Prístrešky na zastávkach má v správe MČ KVP prostredníctvom dodávateľa (akt. euroAWK)

Odpad

 • Kompetencia odpadu je plne na meste Košice

Detské ihriská a športoviská

 • Detské ihriská má v správe MČ KVP
 • Športoviská pri ZŠ má v správe mesto Košice, resp. malo, keďže aktuálne sa jedná už len o jedno pri ZŠ Starozagorská
 • Ostatné športoviská má v správe MČ KVP

Školy a škôlky

 • MČ KVP nemá v správe žiadnu škôlku ani školu
 • Väčšina škôlok a základných škôl sú mestské, teda zriaďovateľom je mesto Košice

Územný plán

 • plne v kompetencii mesta Košice
 • MČ podáva návrhy a pripomienky, územnoplánovaciu dokumentáciu ale neschvaľuje

Verejné osvetlenie

 • v kompetencii mesta Košice, ktoré jeho správu aktuálne vykonáva cez mestský podnik DPMK
 • MČ KVP má preto osadených iba niekoľko solárnych lámp a riadne verejné osvetlenie rieši s mestom Košice cez DPMK

Venčoviská a vlastnenie psa

 • Výbehy pre psov (nesprávne venčoviská) buduje a spravuje MČ KVP
 • Registráciu psov má v komptencii MČ KVP
 • Daň vyberá mesto Košice

Zimná údržba

 • Podobne ako komunikácie, zjednodušene, tie, po ktorých jazdí MHD spravuje mesto, zastávky tiež a zvyšok MČ KVP

KVP je jediná veľká MČ, ktorá má najviac prebraných kompetencií. Podobné kompetencie majú už len malé MČ. Všetky ostatné veľké MČ preto preposielajú dopyty a podnety napr. vo veciach zelene, ciest, chodníkov či ihrísk na magistrát mesta Košice, ktorý má tieto kompetencie.
Je potrebné ale poznamenať, že iné veľké MČ majú zase kompetencie, ktoré KVP nemá a to napríklad v sociálnej oblasti ako MČ Západ (Terasa) alebo v školstve ako MČ Staré mesto.

Téma kompetencií je veľmi dôležitá najmä pri téme redukcie počtu mestských častí. Lebo práve to je najdôležitejšie pri správe MČ. Práve MČ majú najbližšie k obyvateľom a najlepšie poznajú miestne pomery a potreby. Centralizovaná správa bude tak vždy vzdialenejšia, rigidnejšia a menej flexibilná. To už dnes možno vidieť v porovnaní KVP verzus iné veľké MČ.

*Ak som niečo opomenul, alebo Vás zaujíma niečo konkrétne, neváhajme ma prosím kontaktovať, rád vysvetlím a doplním informácie aj do článku. Ďakujem.

4.4.2022