Oddelenie výstavby v troskách

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia  (VDaŽP) je jedno z najvyťaženejších oddelení na Miestnom úrade ak nie najvyťaženejšie vôbec.

Starosta Halenár ale svojim autoritatívnym bossovským prístupom docielil, ze aktuálne je oddelenie takmer bez zamestnancov. Všetci už buď odišli alebo sú PN. Ostala len 1 pracovníčka, ktorá je na úrade krátako (cca pol roka) a aj tá je aktuálne na dovolenke.

Oddelenie VDaŽP tento rok čaká :
– projektové dokumentácie schválené v rozpočte na rok 2017
– prekopávka TEHO na celom KVP
– chodník medzi vežiakmi na Starozagorskej a územím po bývalej opache skeletu plavárne
– osadenie dopravného značenia po celom KVP za účelom redukovania parkovania nákladných vozidiel nad 5m
– spolupráca s Komisiou VDaŽP
– bežná agenda – zimná údržba, údržba zelene, aktivační pracovníci, chodníky, cesty, ihriská, koše na psie exkrementy, nové stavby na našom sídlisku, …. atď.

Starosta sa ale nechal počuť na februárovom zastupiteľstve, že on s pani prednostkou budú odpovedať na otázky adresované tomuto oddeleniu. To, že na vedenie a prácu na tomto oddelení sú potrebné vedomosti a hodia sa skúsenosti je zrejme druhoradé. Nových zamestnancov na toto oddelenie prijímať pre teraz nechce. Môžeme sa teda tešiť na ďalší starostov mikromanažment. Žiaľ, pre sídlisko, zdá sa, že starostovanie nie je vo výhľade.

24.02.2017