Miestne zastupiteľstvo 2018 – 2022

XVIII. zasadnutie